Možnosti kariérního růstu

Navrhněte si svou individuální kariéru. My nastavíme rámec a Vy jej naplníte. Každý den je něčím nový, proto chceme, abyste usilovali o svůj seberozvoj a zkoušeli stále něco nového. Nemožnost kariérního růstu se ukazuje jako nejdůležitější faktor odchodu ze zaměstnání pro specialisty, střední a vyšší management. MEDIATEL pečuje o rozvoj svých zaměstnanců jak speciálními programy, tak i zájmem a uznáním nadřízených.

Adaptační programy

Formy učení používané během doby adaptace se významně podílejí na rozvoji klíčových kompetencí u nových zaměstnanců. Svým obsahem adaptační program naplňuje průřezová témata z oblasti marketingu, produktových informací, základních firemních postupů a procesů. Na konci adaptačního programu probíhá spolu s ukončením zkušební doby hodnotící pohovor. Je to vhodná doba pro zhodnocení výsledků adaptace a pracovního výkonu, stanovení rozvojových cílů a dohodě o úkolech na příští období.

Rozvojové a dotační programy

V MEDIATELU si vážíme Vašich odborných znalostí – stejně jako schopnosti dohodnout se s kolegy a nastavit správné priority. Tento postoj se odráží i v našem přístupu ke školení: víme, že kromě své oblasti specializace toho znáte ještě více, a proto Vám pomáháme rozvíjet všechny Vaše kvality – jak osobní, tak profesní. Díky systematickému managementu kompetencí určujeme oblasti, ve kterých každý z našich zaměstnanců potřebuje školení. Přitom považujeme odborné i měkké dovednosti za stejně důležité. MEDIATEL pravidelně úspěšně čerpá dotace na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávacích aktivit projektů „Vzdělávejte se pro růst“.